Disclaimer

Stripkever bv hecht veel belang aan je privacy. Je klantgegevens worden enkel gebruikt om je bestelling te verwerken en je te kunnen informeren.

Stripkever bv (KBO-nummer of identificator: 0785607552 ), hierna te noemen Stripkever bv verleent u hierbij toegang tot www.Stripkever.be (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Stripkever bv behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Wet op de privacy

Conform de wet op de Verwerking van Persoonsgegevens van 08/12/1992, beschik je als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Je kan je recht op toegang, verbetering en/of verwijdering van je persoonsgegevens kosteloos uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan Stripkever bv, Bruul 79, 2800 MECHELEN. De volledige wetteksten kan je consulteren op www.privacy.fgov.be.

Het gebruik van cookies

Stripkever bv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer of het interne geheugen van je toestel geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De meeste internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van die cookies om de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Je kan dan wel niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beperkte aansprakelijkheid

Stripkever bv spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stripkever bv.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Stripkever bv.De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Stripkever bv doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stripkever bv nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stripkever bv en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stripkever bv, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Lees ook onze algemene voorwaarden.